Rebríčky sezóna 2019


2hra OPEN

4hra OPEN
2hra VET 50+
4hra VET50+


liga
turnaj
ptsliga
turnaj
pts  

liga
turnaj
pts


liga
turnaj
pts
1.
Vépy M
16/57
2/31
88

1.
Lackovič M
14/53
3/55
108

1.
Forner M
12/37
2/31
68

1.
Uhrovič F
11/31
3/26
57
2.
Takáč Z
12/38
2/46
84

2.
Ušák H
7/31
3/74
105

2.
Vrábel V
8/32
1/33
65

2.
Puškár P
7/27
1/15
42
3.
Ušák H
10/44
1/26
70

3.
Jánošík P
9/37
2/66
103

3.
Kolbík P
10/42
xx
42

3.
Zwiržina R
10/17
1/15
32
4.
Štetina M
12/50
xx
50

4.
Ulehla P
6/15
3/74
89

4.
Malženický M
11/42
xx
42

4.
 Zvolenský J
9/27
xx
27
5.
Karhan M
16/49
xx
44

5.
Dobáková Z
13/38
3/46
84

5.
Tunega M
8/11
2/22
33

5.
Novák P
8/23
xx
23
6. Sawicki R 10/34 1/12 46
6. Krajčovič J 8/23 3/61 84   6. Pallay E 1/26 xx 26
6. Kolbík P 1/0 1/22 22
7. Bojňanský J (2) 12/30 2/16 46
7. Žiška M 4/16 2/66 82   7. Zwiržina R xx 1/25 25
7. Knotek R xx 1/22 22
8. Braniša J xx 2/44 44
8. Villár P 9/41 1/25 66   8. Uhlár M 5/24 xx 24
8. Margetíny R xx 1/22 22
9. Bíly P 15/44 xx 44
9. Takáč Z 3/10 3/46 56   9. Šujan L 7/17 1/6 23
9. Melišík M 7/13 1/9 22
10. Hains M 8/40 xx 40
10. Uhlár M 10/43 xx 43   10. Mráz L 9/14 1/6 20
10. Šujan L 6/12 1/9 21
11. Hrotka J (2) 15/40 xx 40
11. Sawicki R 4/24 2/19 43   11. Puškár P 3/6 1/13 19
11. Uhlár M 6/20 xx 20
12. Osvald M 7/21 2/13 34
12. Závodný V 10/32 2/5 37   12. Tibenský M 6/19 xx 19
12. Závodný V 6/18 xx 18
13. Mrva M  (2) 15/31 xx 31
13. Braniša J  xx 2/36 36   13. Grančič M 3/0 1/19 19
13. Selnekovič 7/16 xx 16
14. Hudec M 17/30 xx 30
14. Goga Z 9/35 xx 35   14. Schmidt Ján 9/14 1/2 16
14. Krajčovič 3/15 xx 15
15. Krajčovič J 3/11 1/18 29
15. Sloboda R 14/28 xx 28   15. Bachratý D 11/16 xx 16
15. Kormúth V 11/15 xx 15
16. Vomasta J (2) 13/18 1/10 28
16. Delinčák L 9/27 xx 27   16. Závodný V 5/11 xx 11
16. Pallay E xx 1/15 15
17. Mikuš M 7/27 xx 27
17. Ščevík P 11/27 xx 27   17. Vépy P 6/6 2/3 9
17. Demeš P xx 1/15 15
18. Uhlár M 5/26 xx 26
18. Melišík M 14/23 1/4 27   18. Jánošík P 2/6 xx 6
18. Chovanec 4/15 xx 15
19. Villár P 6/24 xx 24
19. Osvald M 6/26 xx 26   19. Holický S 1/5 xx 5
19. Ruisl  8/14 xx 14
20. Goga Z 6/21 xx 21
20. Sedlák M 2/0 1/25 25   20. Melišík  4/3 xx 3
20. Grančič M 5/14 xx 14
21. Ulehla P 10/14 2/7
21
21. Bojňanský J 3/7 1/18 25   21. Ruisl E 3/0 1/3 3
21. Toszegi M 6/12 xx 12
22. Mikuláš P 11/20 xx 20
22. Vrábel R 8/24 xx 24   22. Kojš S 3/3 xx 3
22. Vrábel V 3/8 xx 8
23. Žiška M 5/18 xx 18
23. Štetina M 2/12 1/12 24   23. Fridrich Z xx 1/1 1
23. Fuchs M 9/8 xx 8
24. Kudláč P 9/16 1/2 18
24. Vadrna V 1/5 2/16 21   24. Knotek R xx 1/1 1
24. Holický S 3/7 xx 7
25. Serbák P (2) 4/6 2/11 17
25. Kojš M 14/16 2/5 21  

25. Martinus F 2/7 xx 7
26. Bobák D 6/0 2/16 16
26. Taliga J xx 3/20 20  

26. Vépy P 6/7 xx 7
27. Hanák P (2) 14/14 xx 14
27. Bartek M 10/19 xx 19  

27. Hlavna M 2/5 xx 5
28. Hrabovský V 10/13 xx 13
28. Brveník L 10/19 xx 19  

28. Jánošík P 1/3 xx 3
29. Bačík L 14/13 xx 13
29. Bihári I xx 1/18 18  

29. Schmidt Ján 3/0 1/1 1
30. Bachratý D 13/12 xx 12
30. Péchy P 4/14 1/4 18  


31. Mikláš B 4/12 xx 12
31. Sedláček M 14/14 1/4 18  


32. Červeňák M 10/10 1/2 12
32. Kojš S 8/13 1/4 17  


33. Garaj P 13/11 xx 11
33. Fandl M 7/14 xx 14  


34. Taliga J 11/9 1/1 10
34. Kšiňan Š 12/13 xx 13  


35. Polák M 4/8 xx 8
35. Novanský F 15/13 xx 13  


36. Krajčovič L 2/8 xx 8
36. Bokor L 12/11 xx 11  


37. Rapant J 6/8 xx 8
37. Hains M 2/10 xx 10  


38. Sokolovský K 3/4 1/3 7
38. Serbák P 5/9 1/1 10  


39. Baroš A 11/4 1/1 5
39. Bodoríková 10/10 xx 10  


40. Žitník D 2/3 1/2 5
40. Černický T 4/9 xx 9  


41. Černický T 1/4 xx 4
41. Vépy M xx 1/8 8  


42. Fandl M 3/4 xx 4
42. Zwiržina xx 5/8 8  


43. Bokor L 3/4 xx 4
43. Karhan M xx 1/8 8  


44. Ščevík P 6/4 xx 4
44. Polák B xx 4/8 8  


45. Ulehla J xx 1/3 3
45. Pallay E 1/8 xx 8  


46. Valent M 11/2 xx 2
46. Knotek R 1/8 xx 8  


47. Paulíček D 4/2 xx 2
47. Margetíny R 1/8 xx 8  


48. Paulech M 7/0 1/2 2
48. Vomasta J 3/6 xx 6  


49. Noška R 1/2 xx 2
49. Friedrich Z 7/6 xx 6  


50. Šúrik M xx 1/1 1
50. Mikuš M 4/6 xx 6  
51. Junas M 7/6 xx 6  
52. Schmidt M 9/5 xx 5  
53. Karol M 3/5 xx 5  
54. Krajčovič Ľ 6/5 xx 5  


55. Malovec V 5/4 xx 4  
56. Hrabalík I 1/4 xx 4  
57. Melišík M xx 1/4 4  
58. Vépy P xx 1/4 4  
59. Horáček J 6/4 xx 4  
60. Sokolovský 2/2 2/2 4  
61. Čáni P 11/4 xx 4  
62. Baroš A 3/4 xx 4  
63. Žitník D 12/4 xx 4  
64. Bíly P 1/2 xx 2  
65. Kudláč P 1/2 xx 2  
66. Mikláš B 1/2 xx 2  
67. Kulka I 1/2 xx 2  
68. Valent M 4/2 xx 2  
69. Paulíček  D 6/2 xx 2  
70. Mršťák 5/2 xx 2  

Rebríčky sezóna 2018 /40.ročník/


DVOJHRA OPEN
ŠTVORHRA OPEN
DVOJHRA VET 50+
ŠTVORHRA VET 50+
výkonnostný pokrok 2018
turnaj liga pts


turnaj liga pts


turnaj liga pts


turnaj liga pts1. Štetina M 2/52 13/60 112
1. Lackovič M 4/62 15/42 104
1. Vrábel V xx 17/69 69
1. Uhrovič F xx 16/59 59
2. Takáč Z 2/21 15/61 82
2. Krajčovič J 4/72 6/27 99
2. Malženický M xx 11/51 51
2. Knotek R 3/56 xx 56
3. Ušák H 2/21 13/54 75
3. Žiška M 3/92 xx 92
3. Grančič M 2/40 10/11 51
2. Pallay E 3/56 xx 56
4. Villár P 1/26 13/49 75
4. Jánošík P 3/65 10/20 85
4. Forner M xx 16/50 50
4. Jánošík P xx 13/46 46
5. Uhlár M ml. xx 13/74 74
5. Ulehla P 4/52 10/17 69
5. Mráz L xx 17/46 46
5. Zvolenský J xx 15/41 41
6. Polák M ml. xx 16/66 66
6. Dobáková Z 4/32 10/33 65
6. Jánošík P xx 9/38 38
6. Melišík M 2/34 4/7 41
7. Vépy M 2/28 16/32 60
7. Uhlár M xx 12/63 63
7. Pallay E 2/38 xx 38
7. Závodný V 1/15 8/22 37
8. Sawicki R 2/19 9/30 49
8. Goga Z xx 11/62 62
8. Uhlár M  xx 7/34 34
8. Šujan L 1/25 7/6 31
9. Mrva M  (2) 1/6 17/32 38
9. Ušák H 3/42 3/8 50
9. Fandl M 1/33 xx 33
9. Toszegi M xx 13/29 29
10. Haršány P (2) xx 14/37 37
10. Takáč Z 4/36 2/12 48
10. Zwiržina R 2/27 2/3 30
10. Novák P xx 9/29 29
11. Tibenský M (2) xx 13/34 34
11. Braniša J 2/44 xx 44
11. Tunega M 2/10 9/18 28
11. Krajčovič L xx 11/29 29
12. Mikuš M xx 14/34 34
12. Sedlák M 1/10 10/32 42
12. Schmidt J xx 14/26 26
12. Chovanec J xx 8/27 27
13. Bíly P xx 10/32 32
13. Sedláček M 3/20 12/22 42
13. Kolbík P xx 6/25 25
13. Malženický M xx 6/26 26
14. Krajčovič J 1/6 4/22 28
14. Fandl M xx 11/41 41
14. Šujan L xx 12/25 25
14. Kojš S 2/19 5/7 26
15. Bobák D  (2) 1/6 14/19 25
15. Štetina M 3/29 4/10 39
15. Turanský F xx 9/22 22
15. Banczi F xx 11/26 26
16. Vomasta J. (2) 1/10 15/14 24
16. Polák B 2/21 5/12 33
16. Kojš S xx 10/22 22
16. Zwiržina R xx 8/22 22
17. Sedláček M (2) 1/15 4/8 23
17. Zwiržina R 1/8 14/24 32
17. Závodný V xx 8/19 19
17. Uhlár M xx 4/22 22
18. Hanák P (2) xx 14/22 22
18. Péchy P 4/12 4/18 30
18. Benkovič P xx 6/19 19
18. Šulko D 1/0 7/16 16
19. Mikuláš P (2) xx 8/22 22
19. Bíly P xx 10/28 28
19. Bachratý D xx 13/18 18
19. Schmidt J 2/10 5/4 14
20. Hrubala I 1/8 12/13 22
20. Bokor L xx 14/28 28
20. Knotek R 1/18 xx 18
20. Skokan B. xx 5/14 14
21. Rapant M (2) xx 10/20 20
21. Kojš M 2/2 15/26 28
21. Novák P xx 6/18 18
21. Turanský F xx 3/13 13
22. Bačík L (2) xx 16/20 20
22. Bihári I 2/26 xx 26
22. Puškár P. xx 7/14 14
22. Kolbík P  xx 4/11 11
23. Hrotka J xx 9/17 17
23. Serbák P 2/16 5/8 24
23. Tibenský M xx 7/14 14
23. Kormúth V xx 15/11 11
24. Serbák P 2/8 6/8 16
24. Haršány V xx 14/22 22
24. Vépy P 1/8 8/5 13
24. Friedrich Z 2/10 xx 10
25. Hudec M xx 12/16 16
25. Polák M 2/21 1/0 21
25. Gažo D 2/11 10/0 11
25. Kubanová 1/9 xx 9
26. Uhlár M st. xx 5/15 15
26. Červeňák M 1/18 1/2 20
26. Ruisl E xx 6/8 8
26. Špajdel E xx 2/8 8
27. Baroš A (2) 1/6 15/9 15
27. Kolbík P xx 5/19 19
27. Šulko D 1/8 2/0 8
27. Vrábel V xx 4/8 8
28. Goga Z xx 4/14 14
28. Sawicki R xx 7/18 18
28. Krajčovič L xx 4/7 7
28. Lehen J xx 12/7 7
29. Závodný V xx 8/14 14
29. Schmidt M xx 9/18 18
29. Lehen J xx 3/3 3
29. Jakabšic xx 7/7 7
30. Žiška M 1/13 xx 13
30. Krajčovič Ľ xx 8/17 17


30. Vépy P 1/1 6/6 7
31. Kučera A xx 4/12 12
31. Malovec V xx 9/17 17


31. Forner M xx 3/6 6
32. Holický S 1/4 3/7 11
32. Sloboda R xx 10/15 15


32. Lukačovič C xx 2/6 6
33. Vyskoč J xx 9/10 10
33. Karhan M xx 12/15 15


33. Grančič M xx 3/5 5
34. Bachratý D xx 16/10 10
34. Vadrna V xx 9/14 14


34. Bachratý D xx 5/5 5
35. Fandl M xx 2/10 10
35. Zaťko L xx 9/14 14


35. Benkovič xx 4/5 5
36. Braniša J 2/10 xx 10
36. Hrubala 1/8 2/5 13


36. Ruisl E 1/1 8/3 4
37. Kudláč P xx 12/9 9
37. Junas M xx 6/12 12


37. Martinus F xx 4/4 4
38. Vadrna V xx 7/9 8
38. Friedrich Z 2/5 8/6 11


38. Nadaský  xx 5/4 4
39. Malženický M xx 4/8 8
39. Diener P 2/2 13/8 10


39. Maček V xx 4/3 3
40. Ulehla P 1/4 6/4 8
40. Noška R xx 6/10 10


40. Hlavna M xx 3/3 3
41. Noška R xx 7/8 8
41. Villár P xx 3/10 10


41. Tunega M xx 3/3 3
42. Dobáková Z 2/8 xx 8
42. Brveník L xx 8/10 1043. Augustín P xx 4/8 8
43. Malženický M xx 2/10 1044. Žitník A xx 5/7 7
44. Delinčák L xx 9/9 945. Hanzel J xx 2/6 6
45. Černický T xx 10/8 846. Paulíček D xx 11/6 6
46. Mršťák  xx 14/8 847. Červeňák M 1/4 4/2 6
47. Hrabalík  1/8 xx 848. Taliga J 1/0 5/5 5
48. Tuchyňa P xx 12/8 849. Ščevík P xx 5/5 4
49. Žitník  1/1 12/7 750. Bokor L xx 2/4 4
50. Bodoríková S xx 11/6 651. Paulech M xx 7/4 4
51. Melišík M 2/2 2/4 652. Bojanov B xx 8/4 4
52. Valent M xx 7/6 653. Mikláš B xx 2/4 4
53. Holický S xx 10/6 654. Šimon M xx 1/4 2
54. Hanzel L xx 6/6 655. Haršány V xx 1/2 2
55. Šimon M xx 1/6 656. Tuchyňa P xx 3/2 2
56. Hrotka J xx 4/5 557. Novanský F xx 5/2 2
57. Knotek R 1/4 xx 458. Puškáš M xx 3/2 2
58. Kučera A xx 1/4 459. Valent M xx 3/2 2
59. Kojš S 1/4 4/0 460. Mršťák M xx 1/2 2
60. Pallay E 1/4 xx 461. Mitas P xx 4/2 2
61. Uhrovič F 1/4 xx 462. Melišík M xx 13/2 2
62. Kulka I xx 8/4 4

63. Mrva M xx 2/2 2

64. Závodný V xx 2/2 2

65. Žitný V xx 1/2 2

66. Bojanov B xx 5/2 2

67. Mikuláš P xx 3/2 2

68. Augustín P xx 3/2 2

69. Vyskoč J xx 1/2 2

70. Péchy L 2/2 xx 2

REBRÍČKY sezóna 20172hra OPEN

4hra OPEN

2 hra VET 50+  

4hra  VET 50+ výkonnostný pokrok 2017turnaj liga pts.


turnaj liga pts.


turnaj liga pts.


turnaj liga pts.
1. P.Villár 2/47 13/38 85
1. M.Lackovič 4/52 12/33 85
1. F.Turanský 1/33 12/42 75
1. P.Jánošík 0/0 12/56 56
2. H.Ušák 2/23 14/46 69
1. M.Štetina 3/54 10/31 85
2. P.Puškár 1/25 14/47 72
2. L.Šujan 2/34 8/14 48
3. M.Štetina 1/33 5/21 54
3. Z.Takáč 4/55 4/17 72
3. V.Vrábel 0/0 14/60 60
3. S.Kojš 1/33 4/14 47
4. Z.Takáč 2/21 11/31 52
4. M.Žiška 3/58 x 58
4. M.Malženický 0/0 12/58 58
4. V.Závodný 1/33 2/12 45
5. P.Bíly 0/0 11/48 48
5. J.Braniša 3/56 x 56
5. P.Jánošík 0/0 12/47 47
5. D.Šulko 2/34 10/9 43
6. P.Haršány  (2) 0/0 15/46 46
5. J.Krajčovič 3/56 x 56
6. M.Forner 0/0 14/43 43
6. F.Uhrovič 1/18 6/23 41
7. M.Vépy 1/12 12/30 42
7. P.Villár 2/43 1/5 48
7. M.Tibenský 0/0 10/42 42
7. J.Chovanec 1/6 13/33 39
8. M.Mikuš 0/0 15/38 38
8. P.Jánošík 2/46 x 46
8. D.Šulko 2/19 11/20 39
8. M.Toszegi 0/0 9/36 36
8. P.Ulehla 2/14 15/24 38
9. P.Ulehla 4/45 0/0 45
9. L.Šujan 2/33 10/3 36
9. P.Novák 0/0 8/35 35
10. M.Sedlák  (2) 0/0 13/37 37
10. Z.Dobáková 3/21 10/20 41
10. S.Kojš 1/22 6/8 30
10. M.Grančič 1/18 2/13 31
11. P.Mikuláš  (2) 0/0 13/35 35
11. P.Serbák 2/24 5/11 35
11. D.Bachratý 0/0 13/29 29
11. E.Špajdel 0/0 7/30 30
11. M.Uhlár 0/0 10/33 33
12. M.Sedláček 3/20 7/13 33
12. V.Závodný 0/0 13/28 28
11. F.Banczi 0/0 10/30 30
13. J.Taliga  (2) 1/6 13/25 31
12. P.Péchy 4/20 6/13 33
13. M.Grančič 0/0 7/21 21
13. R.Zwiržina 1/18 3/5 23
14. M.Hudec (2) 0/0 12/30 30
14. P.Ščevík 1/9 12/19 28
14. R.Zwiržina 0/0 8/17 17
14. M.Valášik 1/22 x 22
15. Z.Goga 0/0 8/32 32
15. V.Malovec 1/12 9/14 26
15. M.Uhlár 0/0 3/15 15
15. I.Demeš 1/22 x 22
16. M.Mrva (2) 2/4 13/23 27
16. R.Sawicki 0/0 8/25 25
16. D.Gažo 0/0 8/17 13
16. V.Kormúth 0/0 14/19 19
17. M.Žiška 2/26 x 26
17. M.Šmičko 0/0 12/24 24
16. F.Novanský 2/13 x 13
17. P.Vlachovič 1/18 x 18
18. D.Bobák (2) 0/0 15/23 23
18. V.Vadrna 0/0 8/23 23
18. M.Tunega 1/12 x 12
18. J.Zvolenský 0/0 4/17 17
19. R.Sawicki 1/8 5/12 20
19. L.Bokor 1/4 12/18 22
18. L.Mráz 0/0 11/11 12
19. M.Hlavna 0/0 9/16 16
20. D.Bachratý(2) 0/0 16/20 20
20. L.Zaťko 0/0 14/22 22
20. J.Schmidt 0/0 6/11 11
19. M.Malženický 0/0 3/16 16
21. A.Kučera 0/0 11/17 17
21. M.Fandl 0/0 8/18 18
21. J.Lehen 0/0 11/9 9
21. P.Knotek 1/15 x 15
22. F.Novanský(2) 0/0 16/16 16
22. V.Žitný 3/13 2/4 17
21. Pallay 1/9 x 9
21. P.Pallay 1/15 x 15
23. I.Hrubala (2) 1/4 7/12 16
23. V.Závodný 1/13 3/3 16
23. E.Ruisl 0/0 3/3 3
23. E.Ruisl 1/3 8/11 14
24. L.Bačík (2) 0/0 16/15 15
24. P.Kolbík 0/0 8/16 16
24. P.Vépy 2/2 2/0 2
24. M.Uhlár 0/0 2/11 11
25. M.Rapant (2) 0/0 9/14 14
25. A.Kučera 2/15 1/0 15


25. M.Forner 0/0 2/10 10
26. M.Tibenský (2) 0/0 8/13 13
26. S.Kojš 1/6 10/8 14


25. M.Maček 0/0 7/10 10
27. R.Noška 0/0 10/13 13
27. M.Tunega 1/6 7/8 14


25. D.Gažo 0/0 4/10 10
28. P.Péchy 1/1 5/11 12
28. I.Hrubala 1/4 5/10 14


28. Margetíny 1/9 x 9
29. I.Bihári 1/12 1/0 12
29. M.Schmidt 1/4 8/10 14


28. Margetíny 1/9 x 9
30. M.Sedláček 1/4 6/8 12
30. T.Černický 0/0 8/13 13


30. B.Uhlík 0/0 2/9 9
31. P.Kolbík 0/0 3/10 10
31. V.Vrábel 0/0 4/12 12


31. P.Puškár 1/6 3/3 9
32. S.Holický  1/1 7/9 10
32. I.Kučera 1/6 3/6 12


32. B.Skokan 0/0 4/7 7
33. R.Vrábel 0/0 6/9 9
33. M.Junas 0/0 7/12 12


33. F.Turanský 0/0 3/6 6
34. P.Kudláč 0/0 9/9 9
34. M.Sedlák 1/10 1/2 12


33. Ján Schmidt 0/0 9/6 6
35. J.Vomasta  0/0 8/8 8
35. J.Hanzel 0/0 8/12 12


33. D.Bachratý 0/0 4/6 6
36. P.Augustín 0/0 4/8 8
36. P.Novák 0/0 8/12 12


33. P.Vépy 2/6 1/0 6
37. V.Žitný 1/1 7/7 8
37. R.Vrábel 0/0 3/11 11


37. Joz. Schmidt 0/0 7/3 3
38. J.Vyskoč 0/0 7/7 7
38. H.Ušák 1/11 1/0 11


37. J.Lehen 0/0 4/3 3
39. D.Paulíček 0/0 13/7 7
39. L.Brveník 0/0 8/11 11


37. I.Salzer 0/0 7/3 3
40. A.Baroš 0/0 13/6 6
40. B.Polák 0/0 7/10 10


37. M.Jakubec 0/0 7/3 3
41. P.Serbák 1/4 8/2 6
41. M.Šimon 0/0 2/10 10


37. M.Selnekovič 0/0 4/3 3
42. B.Mikláš 0/0 2/6 6
42. M.Petráš 0/0 9/10 10


42. Soboslay 1/1 x 1
43. M.Fandl 0/0 3/6 6
43. M.Uhlár 0/0 4/10 10


43. Melišík 1/1 x 1
44. V.Vadrna 0/0 4/6 6
44. V.Haršány 0/0 8/10 1045. D.Gažo 0/0 13/5 5
45. Z.Goga 0/0 4/10 1046. M.Valent 0/0 9/4 4
46. M.Karhan 1/10 x 1047. M.Mitas 0/0 16/4 4
47. P.Tuchyňa 0/0 15/10 1048. V.Haršány 0/0 3/4 4
48. F.Uhrovič 1/6 4/3 949. M.Malženický 0/0 2/3 3
49. D.Horáček 0/0 11/8 850. L.Krajčovič 0/0 2/3 3
50. I.Bihári 0/0 6/8 851. T.Černický 0/0 5/3 3
51. L.Delinčák 0/0 5/8 852. M.Tunega 0/0 1/3 3
52. P.Sloboda 0/0 8/8 853. M.Červenák 1/1 1/2 3
53. R.Slávik 0/0 9/8 854. L.Péchy 0/0 3/2 2
54. M.Trokšiar 0/0 11/8 855. M.Junas 0/0 1/2 2
55. L.Krajčovič 0/0 4/7 756. Ľ.Bokor 0/0 1/2 2
56. S.Bodoríková 0/0 10/6 657. J.Hanzel 0/0 4/2 2
57. M.Mršťák 0/0 14/6 658. Z.Dobáková 0/0 1/2 2
58. A.Žitník 0/0 14/6 659. M.Šmičko 0/0 1/2 2
59. J.Zvolenský 0/0 3/6 660. L.Delinčák 1/1 6/0 1
60. M.Malženický 0/0 3/6 6

61. M.Vépy 0/0 2/6 6

62. P.Kudláč 0/0 1/5 5

63. R.Greguš 2/3 1/2 5

64. S.Holický 1/1 7/4 5

65. M.Kojš 1/1 5/3 4

66. F.Novanský 1/3 0/0 3

67. L.Péchy 1/3 0/0 3

68. J.Vyskoč 1/1 2/3 5

70. I.Kulka 0/0 4/3 3

71. P.Diener 1/3 0/0 3

72. E.Ruisl 0/0 1/1 3

73. J.Svinkásek 1/3 0/0 3

74. P.Bíly 1/3 0/0 3

75. Augustín 0/0 4/3 4

76. D.Repta 0/0 5/2 2

77. P.Mikuláš 0/0 2/2 2

78. D.Cipro 0/0 1/2 2

element02 element04